مدیر گروه حقوق

دکتر سید محمد آذین

  • استادیار
  • مدیر گروه حقوق (کارشناسی)
  • تلفن: 5-44238171 داخلی 572
  • ایمیل: Azinlawyer@gmail.com

دکتر سیدمحمد آذین معاونت دانشکده حقوق و مدیریت گروه حقوق در مقطع کارشناسی و گروه حقوق پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ را بر عهده دارد. وی دانش آموخته مقطع دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران است و رساله خود را با موضوع شخصیت های جنین در سال 1394 دفاع نموده است.

زمینه فعالیت آموزشی و پژوهشی ایشان عموماً حقوق پزشکی، حقوق قراردادها و مسئولیت مدنی است. دکتر آذین یکی از پیشگامان حوزه حقوق پزشکی در ایران بوده و از وی مقالات متعددی در این زمینه انتشار یافته است.