لیست رشته های تحصیلی

لیست رشته های تحصیلی گروه حقوق در مقطع کارشناسی ارشد از قرار ذیل است:

  1. حقوق پزشکی
  2. حقوق تجارت الکترونیکی
  3. حقوق کیفری و جرم شناسی
  4. حقوق خصوصی
  5. حقوق عمومی
  6. حقوق نفت و گاز

دانشگاه علم وفرهنگ در حال حاضر در سطح دکتری تخصصی، در گرایش حقوق خصوصی به جذب و آموزش دانشجو اقدام می کند.